Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

NVL có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là TƯ VẤN ĐẤU THẦU là một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện chức năng,…
Thẩm tra thiết kế và dự toán

Thẩm tra thiết kế và dự toán

Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, tổ chuyên gia THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan. Cá nhân khi tham gia tổ chuyên gia ứng các điều kiện: Có chứng…
Kinh nghiệm ngành

Kinh nghiệm ngành

Với đội ngủ kỹ sư chủ chốt làm việc trong ngành xây dựng trên 15 năm, NVL đã có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu tư vấn cho các ngành, loại công trình từ hệ thống hạ tầng cơ sở, khu dân cư đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn 4 & 5 sao, văn phòng cho thuê…
Lý do lựa chọn NVL

Lý do lựa chọn NVL

NVL rèn luyện, định hướng phát triển để từng thành viên có khả năng cao nhất trong: sáng tạo, tinh thần hợp tác, chịu áp lực công việc và uy tín. NVL luôn huy động và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo cam kết với khách hàng, tạo việc làm và…
Quản lý dự án

Quản lý dự án

Thực hiện dự án xây dựng, chúng ta, cần nắm vững các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, về chất lượng thi công của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; có nhiều vấn đề kỹ thuật chúng ta phải xem xét và quyết định; chắc chắn rằng chúng ta sẽ cần những…
Giám sát thi công

Giám sát thi công

Đoàn kỹ sư tư vấn của NVL sẽ thay mặt cho Chủ đầu tư thực hiện công việc giám sát thi công: Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm: a) Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi…

Lý do lựa chọn NVL

NVL rèn luyện, định hướng phát triển để từng thành viên có khả năng cao nhất trong: sáng tạo, tinh… Đọc thêm

Quản lý dự án

Thực hiện dự án xây dựng, chúng ta, cần nắm vững các quy định pháp luật về quản lý đầu… Đọc thêm

Giám sát thi công

Đoàn kỹ sư tư vấn của NVL sẽ thay mặt cho Chủ đầu tư thực hiện công việc giám sát thi… Đọc thêm

Tư vấn đấu thầu

NVL có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề… Đọc thêm

Thẩm tra thiết kế và dự toán

Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, tổ chuyên gia THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ… Đọc thêm