NVL rèn luyện, định hướng phát triển để từng thành viên có khả năng cao nhất trong: sáng tạo, tinh thần hợp tác, chịu áp lực công việc và uy tín.

NVL luôn huy động và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo cam kết với khách hàng, tạo việc làm và thu nhập ổn định ngày càng cao cho người lao động và đóng góp cho ngân sách Nhà nước, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.

NVL có bài học kinh nghiệm xây dựng một đội quản lý dự án hiệu quả, bởi vì hiểu rằng người quản lý dự án chịu rất nhiều áp lực, nên thường bị cuốn vào tình trạng tự mình làm mọi công việc của dự án, đặc biệt là khi các thành viên của đội còn lúng túng. NVL đào tạo kỹ năng để từng thành viên tránh bị cuốn vào như vậy bởi hai lý do. Thứ nhất, bạn không và không thể biết tất cả mọi thứ. Đội dự án được thành lập bởi vì Công ty tin rằng để đạt được một mục tiêu cụ thể hoặc giải quyết một vấn đề không gì tốt hơn là tập hợp những người có những kinh nghiệm công việc khác nhau. Thứ hai, mọi người gia nhập đội với hy vọng rằng họ đến với chỉ một lý do là kiến thức, kinh nghiệm và các kỹ năng của họ sẽ giúp đội thành công. Nếu cơ hội đóng góp bị phủ nhận họ sẽ có cảm giác "unhappy".

Tìm sự cân bằng hợp lý giữa việc tạo điều kiện cho mọi người phát triển các kỹ năng với việc tham gia vào để tránh bị chậm trể hoặc nhầm hướng là một trong những điều khó nhất mà người quản lý dự án phải làm. Bạn có thể khởi đầu mối quan hệ tốt đẹp bằng cách cho phép mọi người phát triển ý thức sở hữu ngay từ khi bắt đầu. Hãy cho các thành viên trong đội tham gia để giúp định hướng phạm vi công việc, trách nhiệm thực hiện dự án.

Với triết lý kinh doanh, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, kinh nghiệm có sẵn, NVL luôn đạt doanh thu và lợi nhuận tăng đều hằng năm.

DTLN NVL

 

Lý do lựa chọn NVL

NVL rèn luyện, định hướng phát triển để từng thành viên có khả năng cao nhất trong: sáng tạo, tinh… Đọc thêm

Quản lý dự án

Thực hiện dự án xây dựng, chúng ta, cần nắm vững các quy định pháp luật về quản lý đầu… Đọc thêm

Giám sát thi công

Đoàn kỹ sư tư vấn của NVL sẽ thay mặt cho Chủ đầu tư thực hiện công việc giám sát thi… Đọc thêm

Tư vấn đấu thầu

NVL có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề… Đọc thêm

Thẩm tra thiết kế và dự toán

Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, tổ chuyên gia THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ… Đọc thêm