Biểu tượng là 03 bàn tay chụm lại thế chân kiềng thể hiện cho sự bền vững, tin tưởng, THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA.

Biểu tượng là 03 bàn tay chụm lại thành hình bông hoa thể hiện tiêu chuẩn chất lượng, nét đẹp và thành công mà NVL đem lại cho khách hàng.

 

Lý do lựa chọn NVL

NVL rèn luyện, định hướng phát triển để từng thành viên có khả năng cao nhất trong: sáng tạo, tinh… Đọc thêm

Quản lý dự án

Thực hiện dự án xây dựng, chúng ta, cần nắm vững các quy định pháp luật về quản lý đầu… Đọc thêm

Giám sát thi công

Đoàn kỹ sư tư vấn của NVL sẽ thay mặt cho Chủ đầu tư thực hiện công việc giám sát thi… Đọc thêm

Tư vấn đấu thầu

NVL có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề… Đọc thêm

Thẩm tra thiết kế và dự toán

Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, tổ chuyên gia THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ… Đọc thêm