Quy trình quản lý vật tư thiết bị

Quy định cách thức quản lý vật tư & thiết bị trước khi đưa vào sử dụng tại công trình thông qua việc lập tiến trình kiểm soát vật tư, xác định rõ ràng các giai đoạn thực hiện và các đơn vị chịu trách nhiệm, nhằm đảm bảo chất lượng vật tư & thiết bị đạt yêu cầu thiết…

Quy trình nghiệm thu công việc

Quy định cách thức kiểm tra nghiệm thu trên công trường theo đúng trình tự. Nhằm đảm bảo chất lượng công việc xây dựng đạt yêu cầu thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn thi công nghiệm thu hiện hành.

Quy trình quản lý giám sát thi công

Quy định cách thức quản lý vật tư & thiết bị trước khi đưa vào sử dụng tại công trình thông qua việc lập tiến trình kiểm soát vật tư, xác định rõ ràng các giai đoạn thực hiện và các đơn vị chịu trách nhiệm, nhằm đảm bảo chất lượng vật tư & thiết bị đạt yêu cầu thiết…