Tuyen Lam Lake - Zone VII.2 - Dalat -Lam Dong - Vietnam
T: +84 63 383 1515
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Suite 908 - 909, Saigon Tower Building
29 Le Duan, Dist. 1, HCMC - Vietnam
Tel: +84 8 3823 3319
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tuyen Lam Lake - Zone VII.2 - Dalat -Lam Dong – Vietnam

Level 7 - Room 5 - A&B Tower, 76 Le Lai
- District 1 – HCMC – Vietnam
Tel: +84 8 3827 5518 - 3827 5519
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05 - 07 Street 3/2, Vung Tau City –
Vietnam
Tel: +64 3 626 679 – 3 585 963
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Seasons, Lai Thieu ward, Thuan An
District, Binh Duong – Vietnam

70 Ly Tu Trong Street, District 1, HCMC -Vietnam
Tel: +84 38 227 788
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

469 Nguyen Huu Tho Street, District 7,
HCMC – Vietnam
Tel: +84 37 718 989

8th Floor - Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, Dist 1, HCMC – Vietnam
Tel: (84-8) 38210056 - Fax: (84-8) 38216913

406 Ung Van Khiem St., 7th Floor, Hung Binh Building, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Tel: (84-8) 6684 9777

1 Tran Huu Duc St, My Đinh 2, Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (84-4) 62556789 – Fax (84-4) 62996789

Lot 24, Linh Trung III Export Processing
Zone and Industrial Park, Trang Bang
District, Tay Ninh Province - Vietnam

Lý do lựa chọn NVL

NVL rèn luyện, định hướng phát triển để từng thành viên có khả năng cao nhất trong: sáng tạo, tinh… Đọc thêm

Quản lý dự án

Thực hiện dự án xây dựng, chúng ta, cần nắm vững các quy định pháp luật về quản lý đầu… Đọc thêm

Giám sát thi công

Đoàn kỹ sư tư vấn của NVL sẽ thay mặt cho Chủ đầu tư thực hiện công việc giám sát thi… Đọc thêm

Tư vấn đấu thầu

NVL có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề… Đọc thêm

Thẩm tra thiết kế và dự toán

Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, tổ chuyên gia THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ… Đọc thêm